Afficher ce site en français | View this website in English

MEER DAN 4 OP DE 10 BEZOEKERS NEMEN DE TRAM NAAR SPORTPALEIS EN LOTTO ARENA

BIJNA 50% VERMIJDT AUTORIT TOT AAN EVENEMENTENSITE

Persbericht 29.06.18

MERKSEM – Meer dan vier op de tien bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena vermijden verkeersproblemen en nemen de tram. Mee dankzij het combiticket met vrij gebruik van het openbaar vervoer is het aandeel van wie met de auto tot aan de zaal rijdt gedaald naar bijna 50%. Vorig jaar koos bijna een half miljoen evenementgangers voor de tram.

Bij de overname van het Sportpaleis in 1997 beloofde de nieuwe uitbater nv Antwerps Sportpaleis de mobiliteit als speerpunt aan te zullen pakken. De vragen omtrent de verkeersafwikkeling rond de zaal werden nog prangender toen de nv 9 jaar later een vergunning aanvroeg voor het optrekken van de Lotto Arena naast het Sportpaleis. Voor het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning legde de overheid een dwingend evenementenvervoersplan op. De uitbater zag zich hierin verplicht om de verkeers- en parkeerdruk rond de evenementensite verregaand in te dijken door in te zetten op het gebruik van openbaar, collectief en traag vervoer. Ook in de eind 2017 toegekende nieuwe milieuvergunning geldt het aantal bezoekers dat te voet, met de fiets of met openbaar en collectief vervoer naar de site komt als norm voor de maximaal toegestane zaalcapaciteit bij het gelijktijdige gebruik van de twee zalen.

Combiticket De Lijn verlaagt parkeerdruk en files

Nog voor de opening van de Lotto Arena in 2007 lanceerden de nv Antwerps Sportpaleis en De Lijn het combiticket, een evenemententicket dat niet alleen de toegang tot de zalen garandeert, maar ook het vrije gebruik van trams en bussen van De Lijn naar het evenement en terug. Dankzij een solidaire contributie van 0,50 euro per ticket zet de nv Antwerps Sportpaleis zelf, waar nodig, extra trams in op de lijnen naar haar evenementenhallen.

In haar communicatie roept de nv Antwerps Sportpaleis de bezoekers op om de verkeers- en parkeerdrukte rond het Sportpaleis te vermijden en mee te helpen inperken door de auto elders en bij voorkeur op een Park & Ride te parkeren en vervolgens met het openbaar vervoer naar het Sportpaleis en de Lotto Arena te komen. De Sportpaleissite is makkelijk bereikbaar met de tramlijnen 2, 3, 5 en 6. Die zorgen voor een snelle en storingsvrije verbinding met o.a. het Centraal Station en de gratis Park & Rides Linkeroever, Melsele, Merksem, Luchtbal en Olympiade.

Dat de oproep wordt gehoord, blijkt uit de cijfers die Antwerps Sportpaleis en De Lijn voor het jaar 2017 noteerden. Op tien jaar tijd hebben almaar meer bezoekers ervoor gekozen om zich op een andere manier naar de Sportpaleissite te begeven. Niet alleen wie in de buurt of in de stad woont maar ook wie van verderaf met de auto komt, maakt bewust de overweging om te stappen of te trappen of (vanaf een Park & Ride) het openbaar vervoer te nemen.  

Gemiddeld bijna 7.000 tramgebruikers per evenement

Het aantal bezoekers dat nog met de auto tot aan de zaal komt, daalde van 64,66% in 2008 naar 50,41% in 2017. Het streefdoel van 50% dat voor 2020 voorop werd gesteld is nu al bijna gehaald. In dezelfde tijdspanne steeg het aantal gebruikers van het openbaar vervoer van 22,33% naar 41,41%. Vorig jaar stapten 485.624 bezoekers op de tram naar de Sportpaleissite, wat neerkomt op een gemiddelde van 6.682 tramgebruikers per evenement. Dat is de vijfde stijging op rij en 11% meer dan in 2012, toen nog maar 29,80% van de bezoekers de tram nam. Dankzij de solidaire contributie van de ticketkopers kan de nv Antwerps Sportpaleis zowel voor als na het evenement extra trams inzetten bovenop het normale aanbod van De Lijn zelf. In 2017 waren er 1.027 extra ritten, wat neerkomt op gemiddeld 16 extra ritten per evenement.

Fietsgebruik blijvend faciliteren

Daarnaast levert de nv Antwerps Sportpaleis ook inspanningen om het fietsgebruik te stimuleren. Zo werd in 2014 een bijkomende stalling voor 300 fietsen voorzien, wat momenteel een totaal geeft van 400 fietsparkeerplaatsen. Opmerkelijk is dat er bij het recente concert van de Foo Fighters in het Sportpaleis in combinatie met de finale van de play-offs van Telenet Giants Antwerp in de Lotto Arena bijna 1.200 fietsen werden geparkeerd in de ruime omgeving.
Hieruit blijkt dat er grote bereidheid is van bezoekers aan de evenementensite om ook met de fiets te komen. Om deze reden plant het Sportpaleis bijkomende investeringen in de nabije toekomst. Zo zal samen met de overheid en de Oosterweel-intendant bekeken worden waar er in de nieuwe openbare ruimte, gekoppeld aan de nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de Schijnpoort bij het Sportpaleis, een grote fietsenstalling kan komen voor meer dan 500 fietsen.

Sportpaleis model voor andere initiatieven

Koen Kennis, als Antwerpse schepen o.m. bevoegd voor mobiliteit, uit zijn tevredenheid over het feit dat meer en meer bezoekers kiezen voor alternatieven voor de auto. “We zien dat een derde van alle verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt voor vrijetijdsbeleving. Nog al te makkelijk kiezen sommigen ervoor, uit gewoonte, om met de auto tot voor de deur zelf te rijden. De nv Antwerps Sportpaleis bewijst met zijn inspanningen dat het ook anders kan en dat de alternatieve vervoersmodi meer en meer aan belang winnen. Het Sportpaleis is een interessante “case”. Hier worden mensen er namelijk actief toe aangezet om alternatieven voor de auto te gaan zoeken. We hopen dat zij deze alternatieve vervoersmodi ook voor andere verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld voor een shoppingdag, zullen aanwenden. Als stadsbestuur blijven we alvast inzetten op het faciliteren van alternatieven. Niet alleen vlakbij het Sportpaleis, waar we o.a. werk zullen maken van een fietsostrade en een voetgangers- en fietsbrug over de Schijnpoort, maar ook daarbuiten, met bijvoorbeeld de realisatie van bijkomende Park & Ride-capaciteit.”

Bus en tram als voorprogramma en bisnummer

Ook directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn is tevreden over de cijfers. “Dit bewijst dat bus en tram een goed voorprogramma en bisnummer zijn van een evenement. De mooie cijfers zijn het resultaat van investeringen in nieuwe lijnen en comfortabele voertuigen. De financiële bijdrage van de nv Antwerps Sportpaleis en de ticketkopers stelt ons in staat om een mooi extra aanbod te voorzien.”

Jan Van Esbroeck, CEO van de nv Antwerps Sportpaleis: “Uiteraard zijn we als zaaluitbater bijzonder enthousiast over de resultaten van onze vervoersinspanningen. We zien nu al dat we het voor 2020 vooropgestelde doel van slechts 50% autogebruikers sneller zullen halen dan voorzien. We zijn blij met deze cijfers, maar ambitieus als we zijn, kijken we verder en blijven we zowel voor de buurtbewoners als voor onze bezoekers werk maken van de verbetering van de mobiliteit. Zo blijven we zoeken naar nieuwe opportuniteiten om de situatie rond de zalen en in de buurt verder te optimaliseren. Nieuwe technologieën kunnen worden aangewend om het samen-rijden en het collectief privévervoer te stimuleren. De rol van het openbaar vervoer mag bij dit alles zeker niet worden onderschat, wat onlangs nog maar eens pijnlijk duidelijk werd. Bij de drie concerten van Marco Borsato in mei 2018 in het Sportpaleis was er een staking bij De Lijn. Die veroorzaakte verkeers- en parkeersituaties die 15 jaar geleden bij concerten in het Sportpaleis courant waren, maar die we nu – tenzij in dergelijke situaties van overmacht – gelukkig tot de verleden tijd mogen beschouwen.”