Afficher ce site en français | View this website in English

Terug naar homepagina

Sportpaleis Group telt 18% meer activiteiten en 15% meer bezoekers

Alle 7 zalen van Sportpaleis Group in Pollstars Top 100

Met net geen 2,2 miljoen bezoekers en 641 activiteiten heeft de Sportpaleis Group een succesvol tweede uitbatingsseizoen van vier arena’s en drie theaters achter de rug. Er werden 15% meer bezoekers geteld en er waren bijna 18% meer activiteiten. De Sportpaleis Group prijkt dit jaar ook met elk van zijn zeven zalen in Pollstars halfjaarrapport van 100 best verkopende concertzalen ter wereld.

Ondanks het geringere aanbod van grote concerten en de terreurdreiging in ons land kon de Sportpaleis Group, uitbater van de arena’s Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal, Ethias Arena en de theaters Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Ethias Theater Hasselt, het voorbije seizoen toch hogere bezoekcijfers optekenen. In de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 verwelkomde de groep in totaal 2.199.143 bezoekers bij 641 activiteiten in haar zeven zalen.

De beursbezoekers in Ethias Arena/Grenslandhallen buiten beschouwing gelaten, nemen de vier arena’s 82% van de concert- en evenementenbezoekers voor hun rekening. Zowat 40% van de arenabezoekers vinden we terug in het Sportpaleis, waar een duizelingwekkend gemiddelde van 13.156 bezoekers per activiteit wordt genoteerd. Met ruim een half miljoen toeschouwers nam de Lotto Arena 30% van de arenabezoekers voor haar rekening. Vorst Nationaal tekent voor ruim 20% van het totale aantal arenabezoekers en verwelkomt hiermee bijna evenveel bezoekers als de drie theaters samen. De Ethias Arena ten slotte lokt bijna 10% van de arenabezoekers. Bij de theaters scoort Ethias Theater Hasselt, met weliswaar het laagste aantal activiteiten, het best qua opkomst per activiteit (1.372 bezoekers per activiteit).

In vergelijking met het voorafgaande seizoen steeg het bezoekersaantal met 15%. Er kwamen iets minder bezoekers over de vloer in het Sportpaleis (-2,51%), Vorst Nationaal (-1,92%) en Stadsschouwburg Antwerpen (-1,25%). De theaters Capitole Gent (+ 11,62%) en Ethias Theater Hasselt (+ 22,29%) kenden dan weer een mooie bezoekerstoename. Bij de arena’s is de Lotto Arena een opmerkelijke groeier (+ 40,81%), maar de hoofdvogel wordt afgeschoten door de Ethias Arena, die haar aantal bezoekers met bijna de helft zag toenemen (+ 47,57%).

Lotto Arena dankzij K3 drukst bezette arena

Los van de beursactiviteiten in Hasselt, vonden iets meer activiteiten in de theaters (52%) dan in de arena’s (48%) plaats. Wat het totale aantal activiteiten betreft, is Stadsschouwburg Antwerpen de drukst bezette zaal van de zeven. Zij neemt zo goed als de helft van de theateractiviteiten voor haar rekening, versus ruim een derde voor Capitole Gent en 13% voor Ethias Theater Hasselt. Stadsschouwburg Antwerpen telt in vergelijking met het voorgaande seizoen een fractie meer activiteiten in haar al zeer drukke kalender. Het aantal activiteiten in Capitole Gent nam bijna met een kwart toe. Voor de meest spectaculaire groei zorgde Ethias Theater Hasselt, dat zijn aantal activiteiten met meer dan 50% zag toenemen, wat duidelijk bewijst dat organisatoren en publiek goed de weg naar het nieuwe theater in Hasselt beginnen te vinden.

Bij de arena’s werd bijna een kwart meer activiteiten genoteerd. Het geringere aanbod van grote concerten (vermindering bij Sportpaleis) werd ruimschoots in de kleinere zalen gecompenseerd (enorme groei bij Lotto Arena). Het Sportpaleis is van alle zalen van de groep de enige die in aantal activiteitsdagen een achteruitgang (minus 15 dagen) boekte. Belangrijkste oorzaak naast het geringere aanbod van grote concerten is het wegvallen van het tennis. De zaal neemt een kleine 20% van de arena-activiteiten voor haar rekening. Vorst Nationaal haalde een bijna identiek aantal activiteiten (+ 1) en tekent voor een kwart van de arena-activiteiten. De Ethias Arena, die ook een aanzienlijk deel van de beurzen huisvest, heeft een goed jaar achter de rug met een derde meer activiteiten. Zij heeft een aandeel van 10% binnen de arena-activiteiten. De kroon wordt echter gespannen door de Lotto Arena, die ruim 60% meer activiteiten mocht huisvesten. De Lotto Arena was het voorbije seizoen dan ook de drukst bezette arena. Zij nam ruim 45% van de arena-activiteiten voor haar rekening. Uiteraard te danken aan het grote aantal K3-concerten die er plaatsvonden.

Ook internationaal succesvol

Ook in het buitenland blijven de successen van de verschillende zalen van de Sportpaleis Group niet onopgemerkt. In Pollstars halfjaarrapport van 100 best verkopende concertzalen ter wereld prijken dit jaar zowel de vier arena’s als de drie theaters van de Sportpaleis Group. Pollstar, samen met Billboard de referentie van de concertindustrie op wereldvlak, heeft alleen oog voor muziekgerelateerde activiteiten over de hele wereld en houdt dus geen rekening met sport- of beursactiviteiten in de zalen.

Pollstar baseert zich voor zijn rangschikking ‘Mid year worldwide ticket sales Top 200 Arena Venues’ op het aantal verkochte concerttickets in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2016. Verrassend is de ranking van de Lotto Arena op de 17de plaats, met dank aan K3. Het Sportpaleis prijkt niet veel verder op plaats 24. De Ethias Arena mist net de top 50 met een 54ste plaats, twee plaatsen hoger dan Vorst Nationaal. Alle arena’s van de Sportpaleis Group nestelen zich dus comfortabel in de Top 100 van deze wereldwijde ranking.

In de categorie ‘Mid year worldwide ticket sales top 100 Theatre Venues’ vinden we Stadsschouwburg Antwerpen op plaats 44, Capitole Gent op plaats 64 en Ethias Theater Hasselt op plaats 91.

De Ancienne Belgique in Brussel haalt in de lijst van ‘Club Venues’ een mooie 4de plaats en is de hoogst scorende club venue in Europa. Pollstar vermeldt geen andere Belgische concertzalen in zijn halfjaarrapporten.

Klik hier voor Pollstars Mid Year 2016 Special Edition – arena’s op pagina 26, theaters op pagina 30 van het magazine