Afficher ce site en français | View this website in English

Terug naar homepagina

Tele Ticket Service ontmaskert secundaire ticketmarkt

(bericht 27.01.16)

Zestien personen gebruiken 37 betaalkaarten om 2.470 keer te bestellen voor de shows van K3 in de Lotto Arena en de Ethias Arena. Alles samen worden zo ruim 17.000 tickets aangekocht met een totale waarde van bijna 600.000 euro. Tickets die vervolgens met een winstmarge van gemiddeld 67% worden doorverkocht. Dit is slechts één voorbeeld van de vele malafide praktijken in de zwarte ticketmarkt waar nietsvermoedende fans veelvuldig het slachtoffer van worden. Tele Ticket Service ontmaskerde de secundaire markt en biedt gedupeerde concertgangers een kanaal aan om ticketfraude te melden en te bestrijden.

Bij de kaartverkoop voor de concerten van Adele in het Sportpaleis was het hek helemaal van de dam. Andermaal werden een concertorganisator, de officiële ticketverkoper én de fans pijnlijk geconfronteerd met de praktijken van de secundaire zwarte ticketmarkt. Tele Ticket Service beloofde actie te zullen ondernemen en voegde de daad bij het woord. De ticketverkoper ging op onderzoek uit en ontdekte hoe groot de ticketzwendel en -oplichterij is en wie achter deze malafide praktijken zit.

Tele Ticket Service voerde een interne audit uit op zijn data van 2015 en combineerde die met de bij de betalingsprovider Ingenico-Ogone geregistreerde betaalgegevens (om evidente veiligheidsredenen worden gegevens van kredietkaarten en ander betaalkaarten niet bij Tele Ticket Service zelf opgeslagen). Tele Ticket Service ging vervolgens op zoek naar betaalkaarten waarmee verdacht véél bestellingen werden betaald en kwam tot onthutsende vaststellingen.

Verdachte transacties

De combinatie van alle gegevens stelde Tele Ticket Service in staat om 154 betaalkaarten als verdacht te bestempelen. Deze konden worden gelinkt aan 5.945 valse klantenprofielen (meestal op naam van werkelijke en vooral nietsvermoedende personen, zie verder).

Controle van deze 5.945 valse klantenprofielen leverde in totaal meer dan 13.000 bestellingen op, goed voor ruim 63.000 tickets voor een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro. Dit is een betrouwbare schatting van de minimale inkoop in de loop van 2015 van tickets bij Tele Ticket Service, met het oog op onwettige en frauduleuze doorverkoop.

K3-gedupeerden

Een steekproef leerde dat van de 154 verdachte betaalkaarten er 37 intensief werden gebruikt om bij Tele Ticket Service tickets aan te kopen voor de K3-shows in de Lotto Arena en de Ethias Arena. Met, zoals hierboven gemeld, hallucinante cijfers als resultaat. Met deze 37 betaalkaarten op naam van slechts 16 personen werden 2.470 bestellingen uitgevoerd, goed voor ruim 17.000 tickets voor K3 in Antwerpen en Hasselt voor een aankoopbedrag van bijna 600.000 euro.

Via hun barcodes werden een eerste reeks van deze tickets geïdentificeerd bij 7 shows van K3 op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 januari in de Lotto Arena. Navraag bij de gedupeerde kopers – het ging dat weekend om meer dan 550 gedupeerde gezinnen – leerde dat zij nietsvermoedend gemiddeld zo’n 25 euro te veel hadden betaald per ticket. Wat neerkomt op een winstmarge van 67% voor de illegale doorverkopers. Alle doorverkochte tickets bleken digitaal gemanipuleerd: de officiële ticketprijs was verwijderd, de naam van de originele (nietsvermoedende) koper was blanco gemaakt of de tickets waren op naam gezet van de nieuwe klant. De gedupeerde gezinnen bezorgden hun gegevens en alle details van hun bestelling aan Tele Ticket Service, dat vervolgens met al zijn bevindingen naar de Economische Inspectie en minister Kris Peeters, bevoegd voor consumentenzaken, is gestapt.

Dergelijke praktijken zijn niet te herleiden tot het spel van vraag en aanbod. Ze hebben een puur speculatief doel en zijn misleidend voor de koper. Er wordt immers een schijn van schaarste gecreëerd, daar waar in feite door Studio100, organisator en producent van de K3-shows, extra shows worden toegevoegd zolang de vraag zich voordoet. De meeropbrengst komt niet bij de artiest terecht, maar verdwijnt in de zakken van de speculant.

Identiteitsfraude

Doorverkopers maken massaal gebruik van valse profielen. Zij verkopen vooreerst tickets waarover zij niet beschikken. Klanten melden zich aan op de site van de doorverkoper, waarop de doorverkoper een enkel voor hem toegankelijk profiel bij Tele Ticket Service aanmaakt op naam van de klant. De gevraagde tickets worden aan de hand van dit profiel aangekocht tegen de officiële prijs en aan de betrokken klant doorverkocht tegen een forse meerprijs.

Wat de klant echter niet weet of beseft, is dat zijn profiel vervolgens verder wordt gebruikt voor de massale inkoop van tickets voor shows waarvoor gespeculeerd wordt op een grote vraag. Buiten zijn wil of medeweten om worden zo op zijn naam strafbare feiten gepleegd.

Een beperkt aantal doorverkopers maakt op deze manier gebruik van duizenden valse profielen.

Gecumuleerde inbreuken

Tele Ticket Service stelt vast dat de malafide tickethandelaars een aantal wettelijke inbreuken cumuleren. Zij overtreden ten eerste de Belgische ticketwet, die geen georganiseerde doorverkoop toelaat en al helemaal niet boven de normale ticketprijs. Daarnaast plegen zij schriftvervalsing door de e-tickets te bewerken, van andere namen te voorzien én de werkelijke ticketprijs onzichtbaar te maken. Tot slot lijkt het er ook op dat er op grote schaal aan identiteitsfraude wordt gedaan, doordat tickets worden aangekocht op naam van nietsvermoedende klanten, om die tickets vervolgens op grote schaal tegen woekerprijzen aan andere klanten door te verkopen.

Meldkanaal ticketfraude

“Opvallend is dat van de gedupeerden die we bij de K3-shows in de Lotto Arena gesproken hebben, zo’n 60% niet meer weet via welk kanaal ze hun tickets gekocht hebben. Ze tikken de naam van het evenement in op een zoekmachine en bestellen te goeder trouw bij de eerste aanbieder die ze op het internet te zien krijgen”, zegt Stefan Esselens, bestuurder van Tele Ticket Service. “Onze tip is dan ook: ga naar de site van de zaal waar het evenement plaatsvindt; daar vind je altijd de officiële ticketverkoper!”

Tele Ticket Service heeft inmiddels een meldkanaal voor gedupeerden geopend. Wie tickets heeft gekocht in 2015 of later en vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van fraudeurs kan op www.teleticketservice.com/fraude terecht om deze fraude te melden. Op basis van de verzamelde gegevens wil Tele Ticket Service – in overleg met de Economische Inspectie – bekijken op welke wijze terugbetaling kan worden verkregen van het te veel betaalde. Daartoe zoekt Tele Ticket Service samenwerking met de betrokken kredietmaatschappijen en Test Aankoop.

Aan de personen die zich aanmelden zal in de mate van het mogelijke de toegang worden verzekerd tot het evenement waarvoor zij tickets hebben aangekocht.

KLIK HIER OM TICKETFRAUDE TE MELDEN

Primaire versus secundaire markt

De PRIMAIRE MARKT of officiële ticketverkoper

 • is de enige die tickets produceert en verkoopt
 • is de enige die hiervoor een akkoord heeft met de producent, organisator en de artiest
 • is vaak ook de enige partij die de controle uitvoert of kan uitvoeren op de geldigheid van de tickets
 • verkoopt tickets aan een vaste prijs (ook wel “face-value” genoemd)

Bij evenementen in het algemeen, en bij concerten in het bijzonder, bepaalt de organisator in overleg met de zaal via welk kanaal de tickets verkocht worden en tegen welke prijs. Bekende officiële ticketverkopers, die dus in de primaire markt opereren, zijn TicketMaster, Sherpa en Tele Ticket Service. Daarnaast zijn er ook de voetbalclubs, theaters, culturele centra en festivals die werken met een ‘primary market’-ticketplatform of zelf voor hun ticketverkoop instaan.De SECUNDAIRE MARKT of illegale doorverkoper

 • produceert nooit zelf tickets, maar verkoopt tickets uit de primaire markt
 • werkt zonder akkoord van de producent, organisator en de artiest
 • gaat vaak speculatief te werk onder het mom van ‘de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod’ en steekt het te veel aangerekende bedrag bovenop de officiële ticketprijs in eigen zak
 • heeft geen mogelijkheid om de geldigheid van een ticket te controleren

Vaak verkopen concerten snel uit en raken fans niet aan de begeerde tickets. Herverkopers maken van deze schaarste gebruik om een nieuwe markt, ook wel de ‘secundaire markt’ genoemd, te creëren en zich persoonlijk te verrijken. Hier onderscheiden we globaal gezien 2 soorten spelers : de platformen die zich puur als tussenpersoon profileren, zoals Viagogo en SeatWave, en de speculanten die zelf tickets opkopen om die tegen woekerprijzen door te verkopen. We kennen ze als Rang1tickets, TicketsBelgië.be, GiggoTickets, Topticket enz.Werkwijze van de secundaire markt

Ruilplatformen

 • opereren vaak wereldwijd én hebben bijzonder professioneel ogende websites per land
 • kopen en verkopen zelf geen tickets, maar zoeken kopers en verkopers
 • bepalen niet zelf de verkoopprijs en nemen zelf geen financieel risico
 • rekenen een commissie aan bij zowel de koper als de verkoper
 • ticketkopers bieden hier hun ticket te koop aan tegen een (veel) hogere dan de officiële prijs
 • een onoplettende fan op zoek naar tickets komt via een zoekmachine op de doorverkoopsite terecht, betaalt een hogere dan de officiële ticketprijs én ook nog eens een commissie aan de doorverkoopsite
 • de verkoper is verantwoordelijk voor de levering en zal pas zijn geld ontvangen als de koper het evenement heeft kunnen bijwonen, een principe dat handig wordt verpakt als ‘ticketgarantie’


Actieve opkopers en aanbieders

 • gaan zelf actief tickets kopen en doorverkopen
 • zijn veelal in Nederland gevestigd

METHODE 1

 • bieden tickets te koop aan die ze zelf nog niet aangekocht hebben en kopen de gevraagde tickets pas aan wanneer ze een klant gevonden hebben die zijn tickets een flink stuk boven de officiële ticketprijs wil aankopen
 • creëren een klantenprofiel op naam van de belangstellende koper maar koppelen dat aan hun eigen e-mailadres
 • kopen vervolgens tickets op naam van de nietsvermoedende klant en ontvangen de e-tickets op hun eigen e-mailadres
 • op die manier zijn zij ook de enige die het klantenprofiel van de belangstellende fan beheren, want alleen zij beschikken over het paswoord en alle mails komen bij hen terecht
 • via een Photoshop-programma verwijderen ze het werkelijk betaalde bedrag dat vermeld staat op het ticket; de tickets worden vervolgens via mail naar de klant verstuurd
 • pas tijdens het concert ontdekt de fan dat hij/zij flink te veel heeft betaald voor zijn/haar tickets

METHODE 2

 • om te speculeren op de grote vraag en de bijbehorende schaarste slaan ze een grote voorraad tickets in
 • ze gebruiken daarvoor o.a. eerder aangemaakte klantenprofielen waar hun eigen e-mailadres aan vastgekoppeld zit
 • de vroegere klant is niet op de hoogte dat er in zijn naam tickets gekocht zijn
 • de tickets worden via e-mail naar de malafide doorverkoper gestuurd
 • fans komen via kanalen als Google Ads bij de malafide doorverkoper terecht en kopen daar hun tickets tegen een veel te hoge prijs; ze betalen met hun kredietkaart en krijgen via e-mail tickets toegestuurd waar hun naam op staat en de ticketprijs is weggehaald

Samengevat werken deze opkopers dus als volgt :


1) Ze bieden tickets te koop aan waarover ze zelf nog niet beschikken
2) Ze kopen massaal tickets op voor events waarvoor ze een grote vraag en dus schaarste verwachten, om die met woekerwinsten te kunnen verkopen
3) Ze gebruiken de identiteit van nietsvermoedende personen om bij de officiële verkopers tickets aan te kopen en gebruiken daarbij vaak dezelfde betaalkaarten
4) Ze zoeken enkel kopers en spenderen flink wat geld bij Google om bovenaan in de lijst van zoekresultaten te komen
5) Ze bepalen zelf de verkoopprijs
6) Ze leveren zelf de tickets, die ze meestal digitaal manipuleren om de naam van de kopersaccount en de prijs te verdoezelen

Meer info

Officiële website Tele Ticket Service

Meldkanaal ticketfraude

Blacklist van te mijden doorverkopers op www.ilovemyticket.com

Info van de FOD Economie over doorverkoop van tickets

Toelichting door Jan Vereecke (Sportpaleis Group) en Hans Bourlon (Studio 100) tijdens De Afspraak op 27.01.16

Reportage over de ticketfraude in het vrt-nieuws op 27.01.16

Reportage over de ticketfraude in het vtm-nieuws op 27.01.16