Afficher ce site en français | View this website in English

Terug

Huisregels

Uw toegangskaart

 1. Uw toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.
  Het ticket is niet geldig zonder genummerde strook.
 2. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is dit ticket voorzien van een unieke barcode die aan de ingang ingescand kan worden.
 3. In geval van verlies of diefstal zal uw ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.
  Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.
 4. Koop uw ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 5. Koop uw ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be).
 6. Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde kaarten kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal twee uur voor de aanvang van het evenement.
 7. Gereserveerde kaarten die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht. Vaak komen in extremis nog plaatsen beschikbaar.
 8. Worden thuis uitgeprinte e-tickets gebruikt, dan zal alleen de eerste aanbieder van elk origineel e-ticket toegang verleend krijgen tot het evenement. De houder van gekopieerde e-tickets zal de toegang dus worden geweigerd.
 9. Ongebruikte kaarten worden niet terugbetaald.
 10. Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.
 11. De vermelding ‘general admission’ houdt in dat de plaatsen ongenummerd zijn. Dit betekent in de praktijk dat u vrij bent om uw zit- of staanplaats te kiezen. Op het middenplein is het aantal plaatsen om veiligheidsredenen beperkt. Wie dus een plaats op het middenplein wil, moet tijdig komen om zich van die plaats te verzekeren.

Verbodsbepalingen

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 2. Het is verboden om onze zalen te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke aftasting. Alleen smartphones uitgerust met een fotofunctie worden gedoogd. Er mag tijdens evenementen niet worden gefotografeerd of gefilmd, tenzij anders bepaald door de organisator.
 3. In onze zalen geldt een absoluut rookverbod. Overtredingen worden beboet met bedragen die oplopen van 160 tot 1600 euro. Rokers kunnen op vertoon van hun ticket het gebouw wel verlaten om buiten een sigaret op te steken. Ook bij het weer binnenkomen, wordt de barcode van het ticket gescand.

Uw privacy

 1. Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat u in beeld wordt gebracht.

Respect voor de buurt

 1. Gelieve niet wild te parkeren in de woonwijken in de buurt. In Antwerpen geldt tijdens evenementen in Sportpaleis en Lotto Arena het systeem van blauwe zone met beperkte parkeertijd. Gebruik uw combiticket: parkeer op de P+R-terreinen en stap zonder betalen op de premetro.
 2. Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.
 3. Lever een inspanning om geen zwerfvuil in en rond onze zalen achter te laten.